КНИГА за темою "Основи теорії управління змінами"

4. Питання 1.4.

1.4.          Класифікація видівзмін

 

Вище вже було показано, що усі зміни можна умовно поділити на зміни в природі і зміни у відкритих соціально-економічних системах.

 

Залежно від сукупності та кількості людей виділяють такі зміни:

 • індивідуальні;
 • командні;
 • організаційні(корпоративні).

 

Залежно від середовища впливу виділяють зміни, які відбуваються під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього середовища.

 

До змін, що відбуваються під впливом чинників внутрішнього середови- ща, відносять такі:

 • зміни метиорганізації;
 • зміни організаційноїструктури;
 • зміни завдань;
 • зміни технологій;
 • зміни персоналу;
 • ресурсні зміни.

 

До змін, що відбуваються під впливом чинників зовнішнього середовища, відносять такі:

 • контрольовані організаційні зміни зовнішнього середовища(зміни споживачів, постачальників, законодавства під впливом ло- біювання, залежної від підприємства інфраструктури);
 • неконтрольовані зміни (зміни конкурентів, законодавства, міжнародних подій та міжнародного оточення, державні політичні обставини, соціально-культурні обставини).

 

В навчальній та науковій літературі з менеджменту стосовно змін наводяться різні види класифікацій. Якщо узагальнити позиції авторів, то можна представити такий перелік видів змін:

 

 • зміна цілей організації (у тому числі модифікація цілей);
 • зміни організаційної структури або структурні зміни(зміна

сутності видів робіт, зміна відомчості шляхом перегрупування видів робіт між відділами, зміна ступеня централізації чи децентралізацій організацій);

 • зміни техніки і технології;
 • зміна можливостей або поведінки працівників (утворення груп, тренування сприйнятливості, аналіз взаємодії);
 • зміни в організаційнійкультурі.