КНИГА за темою "Основи теорії управління змінами"

3. Питання 1.3.

1.3.          Організаційна досконалість і організаційні зміни. Основні скла- дові організаційної досконалості заХаррігнгтоном

 

Будь-яка організація має бути здатною до організаційних змін щоб забезпечити своє виживання та розвиток. Тобто вона має бути адаптивною. Здатною до організаційних змін може бути організаційно досконала структура (організація). Є різні підходи до визначення організаційної досконалості. Зупинимось на теорії "П'яти стовпів організаційної досконалості" Дж. Харрігнгтона. За його визначенням організаційна досконалість проявляється в синергії ефективних процесів, проектів, раціональних змін, а також знань та ресурсів, що їх забезпечують (рис. 1.1).

 

 

 1

 

 

Рис. 1.1. Організаційна досконалість за Дж. Харрігнгтоном

Концепція організаційної досконалості націлена на безперервні зміни організації, в процесі яких основна увага має приділятися узгодженому управлінню п’ятьма ключовими складовими її діяльності. Кожен із стовпів досконалості організації сам по собі не представляє новизни. Сутність даної теорії полягає в тому, що має відбуватися обов'язкове одночасне управління всіма п’ятьма складовими. Слід зауважити, що серед цих складових обов’язковими є зміни.