КНИГА за темою "Основи теорії управління змінами"

1. Питання 1.1.

1.1.          Природа виникнення змін

 

Світ, в якому ми живемо, весь Всесвіт знаходяться не в стані спокою, а в стані постійних змін. Ці зміни відбуваються з неймовірною швидкістю. За змінами, у тому числі відкриттями, практично неможливо встигнути. Зміни відбуваються в природі, економіці, політиці, техніці, технологіях і т.д., тобто в усіх сферах. В чому ж причина змін? І що таке зміни?

 

Зміна – це змінювання, перехід, перетворення чогось у щось якісно інше, це заміна когось, чогось кимось, чимось іншим.

Парадоксальна особливість безперервних змін в світі – те, що постійно змінюються самі зміни. При цьому темпи змін постійно зростають. Зміни від- буваються з прискоренням.

 

Процеси змін мають об’єктивний характер, тобто зміни за своєю природою є об’єктивними. Ця об’єктивність пояснюється тим, що природа і суспільство є складними системами, які:

  • складаються з певних взаємопов’язаних елементів. Тому вплив на один елемент, чи навіть його незначна зміна призводять до змін в усій системі, яка намагається себе певним чином урівноважити;
  • будь-яка система прагне до стабільності і тому реагуєвласними змінами на зміни зовнішнього середовища;
  • будь-яка система, яка представляє собою певний організм, прагне до розвитку, до зростання, а це передбачає зміни.

 

Тобто зміни закладені в самій сутності оточуючого нас середовища і в самих нас, тому вони мають об’єктивну природу.