2.1.Рівні та суб'єкти регулювання ОП, її оформлення та видання наказу

2.1.1. Рівні та суб'єкти регулювання ОП

Зміст питання 2.1.1.