ЗАНЯТТЯ 9. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 9

ТЕМА 9.1 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

Кримінальне право – це самостійна галузь права, тобто сукупність норм, установлених вищим органом державної влади (Верховною Радою України), що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання та у якому порядку можуть бути призначені особам, що їх вчинили.

Предметом кримінального права є кримінальні правовідносини, що виникають між державою в особі її спеціальних органів і особою, що вчинила злочин, у зв’язку з його вчиненням.

Методом кримінального права є імперативний метод у вигляді методу застосування кримінального покарання чи заходів, що його заміняють.

Основним завданням кримінального права є охорона державної безпеки, прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку, навколишнього середовища, конституційного ладу України від злочинних посягань, а також забезпечення миру і безпеки людства.

Крім цього, завданням кримінального права є попередження злочинів. Виходячи з цього можна виділити наступні функції кримінального права:

  • охоронна;
  • превентивна (попереджувальна);
  • виховна.

Система кримінального права передбачена у таблиці 19.

Таблиця 19 – Система кримінального права

19

Єдиним джерелом кримінального права є кримінальний закон, (Кримінальний кодекс було прийнято 5 квітня 2001р. і він набрав чинності з 1 вересня 2001р. )