ЗАНЯТТЯ 8. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 8

ТЕМА 8.1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

Адміністративне право – це самостійна галузь права, тобто сукупність правових норм, що регулює правові відносини управлінського характеру, що виникають у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади, у внутріорганізаційній діяльності інших державних органів і органів місцевого самоврядування по реалізації завдань і функцій держави, а також у процесі здійснення громадянами, об’єднаннями громадян і їхніх органів окремих юридично владних повноважень.

Для адміністративних правовідносин характерно те, що обов’язковим їх учасником є відповідний орган виконавчої влади (посадова особа), наділений владними повноваженнями.

До адміністративно – правових відносин належать:

1) відносини між вищестоящим і органами нижчого підпорядкування виконавчої влади (місцеві держадміністрації, Кабінет Міністрів);

2) відносини між непідлеглими органами виконавчої влади (відносини між двома міністерствами);

3) відносини між органами виконавчої влади і підлеглими їм державними підприємствами і установами;

4) відносини між органами виконавчої влади і недержавними підприємствами, об’єднаннями громадян (відносини між колегією адвокатів і обласним управлінням юстиції);

5) відносини між органами виконавчої влади і громадянами.

Адміністративні правовідносини поділяються на:

  • вертикальні (між вищестоящими органами і органами підпорядкування);
  • горизонтальні (між несупідрядними органами).

Методом адміністративного права є імперативний метод – метод влади і підпорядкування.