ЗАНЯТТЯ 6. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 6

ТЕМА 6.1 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

Цивільне право – самостійна галузь права, предметом якої є наступні види відносин:

1. майнові, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням матеріальними благами;

2. особисті немайнові відносини:

а) пов’язані з майновими (їхніми об’єктами є твори літератури, науки, мистецтва, відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції тощо);

б) не пов’язані з майном (їхні об’єкти – честь, гідність, ділова репутація та інші невід’ємні від особистості матеріальні блага).

Методом цивільного права є диспозитивний метод (метод юридичної рівності сторін). Стаття 1 ЦК закріпила, що цивільні відносини ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників таких відносин. Стаття 2 ЦК установила, що такими учасниками є фізичні і юридичні особи, а також держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.

Обсяг цивільного права і цивільного законодавства різні. Цивільне законодавство є самою великою галуззю законодавства, її основним актом є Цивільний кодекс України, а також велика кількість законів і підзаконних актів, що регулюють різні сфери відносин (житлові, шлюбно-сімейні і т.д.).