ЗАНЯТТЯ 3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 3

ТЕМА 3.1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Предметом регулювання конституційного права є найбільш важливі державно-правові і політико-правові відносини, що зв’язані з питаннями державного будівництва й організації державної влади в країні.

Предметом регулювання конституційного права є суспільні відносини, які в залежності від свого характеру можна розділити на окремі групи:

1. відносини, що розкривають основні основи конституційного ладу. У них насамперед втілюється суверенітет народу. Також це відносини, що стосуються головних об’єктів права власності Українського народу, статусу державної мови, принципів громадського життя в Україні, основ зовнішньополітичної діяльності, принципів правового порядку, а також відносини, що виникають у зв’язку з використанням державних символів України;

2. відносини, що визначають характер основних зв’язків між державою і конкретною особою. Це відносини, що стосуються громадянства, основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в Україні, реалізації гарантій правового статусу людини і громадянина;

3. відносини, що розкривають головні форми здійснення народовладдя шляхом особистої участі громадян у вирішенні державних і суспільних питань, а також через органи державної влади і місцевого самоврядування;

4. відносини, що визначають систему, структуру, основи функціонування державних органів. Вони регулюють статус Верховної Ради України, Президента, органів виконавчої влади, правосуддя і прокуратури;

5. відносини, пов’язані з організацією і функціонуванням місцевого самоврядування в Україні.

Основним методом конституційного права є імперативний метод (метод влади і підпорядкування), однак використовується також і метод диспозитивний (метод рівності сторін).

Конституційне право є основною галуззю права, оскільки воно регулює основні положення, що стосуються організації держави і суспільства, основи конституційного ладу України, основи правового статусу людини і громадянина, організацію, порядок і принципи функціонування, а також повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування, територіальний устрій і державну символіку.