Проектування змісту, структурування тексту

Педагогічні принципи. Розробка змісту. Роль взаємодії.  План роботи. Загальні положення щодо тексту. Особливості структурування тексту у дистанційному курсі. Структура заняттяю. Формування розділу. Оформлення тексту. Стилі стрийняття та мислення. Мова. Стилі написання тексту. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту. Опорні елементи у тексті. Колір у навчальному веб-дизайні. Набір палітр для веб-дизайну. Сполучення кольорів

14. Опорні елементи у тексті

Опорні елементи у тексті

image100.gif

Читай не для того, щоб сперечатися або 
вірити, а для того, щоб досліджувати і зважувати.
Т. Маколей

Одним з ключових моментів у поданні інформації на веб-сайті є використання опорних елементів – коротких частин тексту, що подають стислий зміст веб-сторінки.

Основними опорними елементами є:

  • Назва сторінки;
  • Глави і підглави;
  • Внутрішньосторінкові індекси;
  • Навігаційні посилання;
  • Посилання;
  • Курсив;
  • Альтернативний текст;
  • Підписи до малюнків.

Опорні елементи важливі тому, що користувачі звичайно спочатку продивляються сторінку, а після цього її читають і вивчають. Тому кожна сторінка сайта повинна забезпечувати майже миттєву орієнтацію і сприймання сенсу.

Є декілька загальних принципів формування опорних елементів.

Роз'яснення. Кожний опорний елемент повинен повідомляти суттєвість і значення змісту сторінки. Для перевірки цього принципу можна уявити, що опорні елементи – єдині видимі елементи сторінки – повністю розкривають зміст сторінки.

Структурованість. Необхідно ділити текст на обмірковану кількість розділів, підрозділів.

Стислість. Саме тому їх називають опорними елементами. Вони будуть працювати, якщо будуть стислими. Розділи і підрозділи повинні бути довжиною не більші за 40-60 символів, а посилання складатися з 1-3 слів.

Не перестарайтесь. Гарні опорні елементи роз'яснюють і спрямовують. Сторінка з великою кількістю опорних елементів подібна перехрестю з великою кількістю покажчиків. Обмежуйте кількість зв'язків, розділів, підрозділів. Організуйте інформацію таким чином, щоб вона легко ділилася на розділи. Зміст тексту повинен складатися з 5-6 розділів, довжиною не більш за 600 слів кожний, з 3-4 виділеними посиланнями.

Особливості опорних елементів.

Назва сторінки. Текст назви сторінки попадає в “закладки” користувача в конкретному браузері і використовується пошуковими програмами. Довжина назви сторінки повинна бути не більше за 40-60 символів. Не рекомендується починати назву сторінок з одного і того ж тексту.

Розділи і підрозділи. Будь-яка сторінка починається з назви розділу і вказує на її зміст (може збігатися з назвою сторінки). Рекомендується сторінку ділити на підрозділи.

Внутрішньосторінкові індекси. Якщо на сторінці більше двох підрозділів, рекомендується їх указати на початку сторінки. Це дозволяє уникнути переміщення за допомогою скролінга. Кожний індекс зв'язується зі своїм підрозділом. Якщо назва підрозділу складається з 2-3 слів, то їх рекомендується повторити.

Навігаційні зв'язки. Вони призначені для переходу до різноманітних розділів Вашого сайта і повинні бути не більш 1-2 слів. Ці слова повинні мати сенс для користувача.

Інші зв'язки. Розробка тексту для зв'язків – процес трудомісткий. Він повинен не тільки спрямовувати, але і повідомляти. Зв'язок повинен показувати:

  1. Куди попаде користувач за даним посиланням, що за зміст він там знайде (“У статті розглядаються питання якості освіти”, а не “Стаття”);
  2. З якою метою користувач спрямовується на дане посилання (“Це допоможе Вам краще зрозуміти зміст заняття”).

Курсив. Часто автори веб-сторінок використовують курсив для виділення ключового слова або фрази. Це полегшує сприймання тексту, але важливо не перестаратися. Курсив можна використати для передачі ідеї сторінки.

Альтернативний текст. Не завжди користувач може продивлятись графіку веб-сторінки. В цьому випадку доцільно використати альтернативний текст довжиною близько 40 символів. Цей текст повинен передавати сенс зображення, докладно не описуючи його.

Написи. Якщо зображення – важлива частина змісту сторінки, доцільно використати написи не більші за 10 слів. Користувачу буде зрозуміло, на що він дивиться і навіщо йому показують малюнок.

При розміщенні тексту на веб-сторінці необхідно враховувати, що у користувача може з'явитися бажання надрукувати текст. Необхідно прагнути, щоб надрукований матеріал (текст, графіка) збігався з тим, що видно на екрані, і з точки зору дизайну.

При завантаженні файлів із сайту доцільно вказувати їхній розмір, якщо вони перевищують 50 К.

Усі мультимедіа файли, Java рекомендується відкривати в окремих вікнах.

 
© НТУ "ХПІ", ПЛДН