Проектування змісту, структурування тексту

Педагогічні принципи. Розробка змісту. Роль взаємодії.  План роботи. Загальні положення щодо тексту. Особливості структурування тексту у дистанційному курсі. Структура заняттяю. Формування розділу. Оформлення тексту. Стилі стрийняття та мислення. Мова. Стилі написання тексту. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту. Опорні елементи у тексті. Колір у навчальному веб-дизайні. Набір палітр для веб-дизайну. Сполучення кольорів

13. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту

Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту

image097.gif

Потрібні слова у потрібному місці - 
ось істинне визначення стилю.
Д. Свіфт

Стратегія подачі матеріалу визначається залежно від задач, що вирішуються. Рівень викладання визначається мінімальним освітнім рівнем студентів, доступним для розуміння даного розділу тексту. Текст для середніх навчальних закладів повинен відрізнятися від текстів для студентів університету.

p03_053.gifЗміст навчального матеріалу повинен відповідати навчальному плану і задачам навчання на даному рівні.

Зміст навчального матеріалу програми повинен бути сумісним з іншими матеріалами з точки зору методології навчання.

Ваш курс буде ефективним та інформативнішим, якщо Ви навчитеся «відсівати» усю непотрібну інформацію, залишаючи в тексті тільки істотне. Наприклад, розглянемо наступний абзац, узятий зі сторінок одного з дистанційних курсів, розміщених в Інтернет: 

 

Варіант абзацу

Приклад тексту

Вихідний варіант

Інформація представлена у вигляді тексту, який можна зустріти в книжковому варіанті проекту.

Приведемо ряд порад, що допоможуть вам досягти найбільшої уважності. Зосередження уваги на розумовій діяльності полегшується, якщо в пізнання включається практична дія. Наприклад, легше утримувати увагу на змісті наукової книги, коли читання супроводжується конспектуванням. Підкреслення основних положень сприяє більш стійкому виділенню об'єкта уваги та її тривалій концентрації.

Скорочений варіант

Вихідний текст структурований з використанням списку.

Поради для досягнення найбільшої уважності:

 • Зосередження уваги на розумовій діяльності полегшується, якщо в пізнання включається практична дія. Наприклад, легше утримувати увагу на змісті наукової книги, коли читання супроводжується конспектуванням.
 • Підкреслення основних положень сприяє більш стійкому виділенню об'єкта уваги та її тривалій концентрації.

Оптимальний варіант

Вихідний текст, структурований з використанням списку, а також скорочений приблизно вдвічі.

Поради для досягнення найбільшої уважності:

 • Підключить яку-небудь практичну дію (наприклад, конспектування).
 • Підкреслюйте основні положення.

 

У якому випадку текст сприймається легше? Без сумнівів, в останньому варіанті. Тому можна зробити висновок, що структурування інформації завдяки спискам і таблицям допоможе Вам оптимізувати текст.

Слід передбачати у курсі альтернативні варіанти викладання змісту. По-перше, студенти мають різні канали сприйняття інформації та стилі мислення. По-друге, на практиці вони завжди стикаються з різними точками зору, методами викладання інформації.

Згортання та розгортання тексту – це дуже ефективний метод вивчення матеріалу, отже необхідно у курсі якнайширше використовувати ці методи, демонструючи та пояснюючи студентам, як і навіщо це робиться.

Стискати текст – це використовувати слайди, схеми, афоризми, а потім розширювати, аналізувати, давати приклади.

На початкових етапах вивчення матеріалу дуже ефективно складати структурну схему або конспект-схему тексту. Конспект - це розчленоване, коротке, системне та осмислене викладання тексту або його частин. У конспекті важлива колонка “коментарі”. Вона відбиває результат творчої роботи з текстом, що полягає у розвиткові, уточненні, конкретизації або узагальненні інформації, які утворюються самостійно, у процесі обміркування тексту. В цьому і полягає засіб коментування.

Засіб складання граф-схеми на першому етапі засвоєння є спеціальною метою діяльності студентів. Потім, по мірі засвоєння, цей спосіб буде застосовуватися на усвідомленому рівні і, нарешті, досягне автоматизованого рівня. При цьому змінюється і форма використання способу. Спочатку схема створюється після декількох спроб, потім вона з першої спроби відтворюється на папері, а на закінчення засвоєння  складається тільки мисленнєво.

Граф-схема - це графічне зображення логічних зв’язків між основними текстовими суб’єктами. Засобами графічного зображення можуть бути абстрактні геометричні фігури (прямокутники та ін.) та їх з’єднання, лінії, стрілки, а також символічні зображення або малюнки предметів. Точна логічна схема будується у вигляді лінійної або розгалуженої блок-схеми, графа, дерева тощо.

Граф-схема відрізняється від плану наявністю зв’язків між елементами. Зв’язки надають картині цілісність та наочність. В останніх випадках студент працює фактично лише з окремими частинами тексту, а смислові зв’язки між його різними частинами, що складають основу розуміння тексту, фактично не виявлені у будь-якому чіткому вигляді. Слід зазначити, що науковий текст, який читається у звичайний спосіб, погано запам’ятовується відразу після прочитання і майже зовсім забувається після декількох тижнів. Але текст, під час читання якого складається його схема, настільки міцно запам’ятовується, що забути його у найближчі декілька тижнів просто неможливо.

Спосіб складення зведеної таблиці використовується для узагальнення і систематизації навчальної інформації, видобутої з деякого розділу або навіть усього підручника. Для складення зведеної таблиці використовуються зведені граф-схеми, заздалегідь створені за окремими темами, а також виписки істотних стверджень. Якщо у граф-схемі відбиті тільки текстові суб’єкти і логічні зв’язки між ними, то у зведеній таблиці коротко наводяться і текстові предикати, що розкривають зміст основних текстових суб’єктів.

Складення структури тексту веде до досягнення глибокого розуміння його змісту, адже при цьому кожна частина тексту знаходить своє місце і не важко відслідкувати всі її смислові зв’язки з іншими частинами, тобто те, що забезпечує глибину його розуміння.

Розглянемо засоби логічного запам’ятовування виділеної з тексту осмисленої інформації. Це такі:

 • Самоперевірка за питаннями, складеними автором посібника або самостійно студентом;
 • Взаємна перевірка за питаннями і граф-схемами у парах;
 • Розгорнуте письмове анотування з опорою на конспект;
 • Письмове реферування (констатуюче та критичне);
 • Виступи на семінарах;
 • Складання зведених граф-схем та зведених таблиць на підставі навчального матеріалу;
 • Підготування навчальних доповідей (за декількома джерелами).

Схематичне пред'явлення інформації

Text Box: Особиста пізнавальна (когнітивна) активність тісно пов’язана з надбанням, організацією і використанням знань. Однак “надбання” можна тлумачити, як отримання готових знань, і тоді буде втрачено найважливішу ланку цієї діяльності – породження нових знань.У головному мозку йде складний процес відбору і класифікації, побудови і аналізу складних мереж слів і ідей, які з’єднуються один з одним, щоб донести певний смисл. Для забезпечення найефективнішого шляху використання мозком інформації необхідно, щоб її структура якнайлегше сприймалася. З цією метою, а також бажаючи скоротити обсяг інформації за рахунок її згортання, можна застосовувати так звані “картки пам’яті”, коли головна ідея розташована у центрі сторінки, а гілки розкриваються у тій послідовності, у якій ми бачимо загальний зміст. У певному розумінні однією з форм “карток пам’яті” були відомі опорні конспекти за методикою В. Ф. Шаталова.

Переваги “карток пам’яті”

 1. Легше зосередитися на основній ідеї, якщо її розміщено у середині інформаційного поля картки.
 2. Чітко показана відносна важливість кожної ідеї, адже важливіші розташовані ближче до центру.
 3. Безпосередньо розпізнаються зв’язки між ключовими поняттями, адже вони розташовані поряд одне з одним і з’єднані лініями.
 4. Структурна форма “картки” дозволяє доповнювати її без перешкод новою інформацією, що поширює знання стосовно центрального поняття і формує щодо нього певну інформаційну систему.

При складанні картки пам'яті використовуйте різнобарвні ручки і починайте із середини  сторінки.

 1. Напишіть друкованими літерами в центрі сторінки головну тему або ідею, розмістивши її у коло, прямокутник або іншу фігуру.
 2. Для кожного ключового моменту або головної ідеї намалюйте розбіжні від центра відгалуження. Їхня кількість може мінятися  залежно від числа ідей і розділів. Для кожного відгалуження використовуйте свій колір.
 3. Для кожної галузі напишіть ключове слово або фразу, залишивши місце для додавання деталей. Ключові слова повинні відбивати суть ідеї і пускати в хід Вашу пам'ять. Якщо використовуєте різні скорочення, Ви повинні бути упевнені в тім, що згадаєте їх через кілька днів або тижнів.
 4. Додавайте символи або малюнки, щоб легше потім згадати.

image099.gif

Мал. 1. Карта пам'яті

Ефективність відновлення інформації дозволяють підвищити такі прийоми:

 • Пишіть розбірливо, частіше використовуйте великі, або друковані літери.
 • Важливі ідеї пишіть шрифтом більшого розміру.
 • Додавайте карті пам'яті особистісний характер, вносячи свої специфічні деталі.
 • Підкреслюйте слова. Використовуйте жирні букви.
 • Виявляйте творчу основу і фантазію, мозок найкраще запам'ятовує незвичайні речі.
 • Для виділення визначених елементів або ідей використовуйте контури будь-якої довільної форми.
 • Розташовуйте акруш паперу горизонтально, це дозволяє збільшити робочий простір.

Додаткові поради

 1. При складанні реферату книги як назви для відгалужень можуть слугувати назви глав. Значущі підзаголовки розділів також можна виділяти у вигляді відгалужень. Не полінуйтеся перед уважним читанням переглянути книгу і зробити заготовку для карти пам'яті. Заповнюйте карту під час читання.
 2. Відтворення інформації у межах двадцяти чотирьох годин після ознайомлення з нею – дуже ефективний прийом для міцного запам'ятовування.
 Див. Тони и Барри Бьюзен. Супермышление. Минск: ООО "Попурри", 2003
© НТУ "ХПІ", ПЛДН