Проектування змісту, структурування тексту

Педагогічні принципи. Розробка змісту. Роль взаємодії.  План роботи. Загальні положення щодо тексту. Особливості структурування тексту у дистанційному курсі. Структура заняттяю. Формування розділу. Оформлення тексту. Стилі стрийняття та мислення. Мова. Стилі написання тексту. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту. Опорні елементи у тексті. Колір у навчальному веб-дизайні. Набір палітр для веб-дизайну. Сполучення кольорів

9. Оформлення тексту

Оформлення тексту

image085.gif

Будь- яка помилка в елементі, у з’єднанні єлементів або у програмі, зазвичай призводить до повного спотворення результатів.

Клод Е. Шеннон

На роботу з інформацією впливають швидкість та якість переробки інформації (наприклад, застосування спрямованих слів, що визначають напрямок сприйняття і траєкторію пошуку знань). У цьому випадку може допомогти побудова інформаційного поля за принципами гіпертексту тощо.

Text Box: Інформація цінна не сама по собі, а тільки тоді, коли вона необхідна. Отже отримувати треба лише ту інформацію, яка потрібна для прийняття рішення у даному випадку, ані більше, ані менше, і у найзручнішій формі! О. Суханов Чим активніше у процесі присвоєння знань використані інтелектуальні операції (символічне кодування, розуміння та акцентування логічних зв’язків, категоріальне упорядкування та когнітивні трансформації та ін.), тим вищим буде результат утримання інформації на третій стадії сприйняття – розумінні. Щоб забезпечити це, бажано вводити до тексту різноманітні засоби систематизації інформації, в тому числі структурно-логічні схеми, графи, моделі, алгоритми тощо. Однак належить пам’ятати, що перевантаження засобами наочності заважає розвиткові здібності до абстрагування, тому форми представлення засобів повинні бути досить абстраговані.

Для активізації пізнавальних процесів уваги, сприйняття, мислення важливо [Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Феникс.  Ростов-на Дону. 2000. – 416 с. ]:

 • надавати навчальну інформацію з досить високою надмірністю, що зменшує можливість її спотворення при передачі та сприйнятті і полегшує додержання сталості уваги, тобто сприяє її мотивації;
 • дотримуватися при використанні засобів зорової наочності норми яскравості, освітленості, контрастності, величини зображення; прагнути оптимального рівня складності мови навчального повідомлення;
 • враховувати можливість прямого та безпосереднього управління сприйняттям (у випадку ускладнення розуміння треба спеціально звертати увагу на найважливіші положення, важливо показувати потрібну частину таблиці, діаграми тощо, щоб не виникало смислових бар’єрів);
 • у помірних межах різноманітніти варіанти викладання, використовувати засоби підтримки та повернення уваги;
 • враховувати емоційний фактор, за рахунок якого продуктивність інтелектуальної праці значно підвищується, в тому числі за рахунок семантичного конструювання речень і визначення необхідних акцентів та наголосів.

Декілька порад щодо тексту

 1. Покладайтеся на власний розум (І. Кант).
 2. Старе – як очевидне, і нове – як неймовірне (без недовіри до нового).
 3. Поєднання фактів і міркувань.
 4. Баланс “очевидного” і “неймовірного”.
 5. Можливість побудувати власну гіпотезу і питання для її перевірки.
 6. Ніщо так не сприяє інтересу, як підтвердження здогадки! Не забувайте про конструктивну творчість.
 7. Без питань відповіді не корисні!
 8. Формуйте заздалегідь простір знань, готуйте випереджувальні питання!
 9. Навчіться ставити питання собі!
 10. Спробуйте самостійно знаходити відповіді! (Із вказівкою: Де знайти?)
 11. Не скорочуйте логічні зв’язки за допомоги висловів типу: “Без слів доведено, що...”, або “ Детальні обчислення приводять...”. Зв’язки важливіші за факти. Саме вони надають фактам смисл і значення.
 12. Доведеність і описовість не можуть бути надмірні у проблемному підході.
 13. Педагогічне мислення досліджує, як саме побудований будинок, але не “самий” будинок. Педагог вчить будувати!

Причини негараздів при роботі з текстом

 1. Нерозуміння – перша з причин відсутності інтересу (за Пуанкаре):
 2. Безпричинний перехід з одного рівня інформації на інший.
 3. Логічні стрибки у викладенні, відсутність асоціацій з попереднім знанням.
 4. Текст призначений для вивчення і самоконтролю, тому треба розміщувати у ньому більше відповідей, роз’яснювань і прикладів діяльності. Але не треба спрощувати інформацію і розжовувати її.
2 Розглянувши поради щодо створення тексту і причини можливих негараздів при роботі з ним, спробуйте створити оптимальну модель тексту, яка б містила позитивні елементи, що забезпечуватимуть інформаційну, діяльнісну, контрольну, емоційну, комунікаційну складові, а також протистоятимуть всім можливим негараздам.

 

© 2006 НТУ "ХПІ", ПЛДН