Проектування змісту, структурування тексту

Педагогічні принципи. Розробка змісту. Роль взаємодії.  План роботи. Загальні положення щодо тексту. Особливості структурування тексту у дистанційному курсі. Структура заняттяю. Формування розділу. Оформлення тексту. Стилі стрийняття та мислення. Мова. Стилі написання тексту. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту. Опорні елементи у тексті. Колір у навчальному веб-дизайні. Набір палітр для веб-дизайну. Сполучення кольорів

4. План роботи

image033.gif

Ціль тільки тоді може бути досягнута, коли вже заздалегідь самий засіб буде наскрізь пройнятий власною природою цілі.

Ф. Лассаль

Розробники матеріалів дистанційного навчання повинні володіти такими навичками:

 1. Описувати цілі і призначення матеріалів, які вони створюють
 2. Визначати навчальні цілі матеріалів, описувати, що студент буде вміти після того, як він опанує матеріали.
 3. Характеризувати студентів, що будуть працювати з матеріалами, і деякі припущення щодо здібностей та можливого обмеження діяльності  користувачів матеріалів.
 4. Доводити доцільність дистанційного навчання, з’ясовувати причини, чому студенти повинні бажати виділити час і енергію для роботи з цими матеріалами.
 5. Розглядати в деталях зміст курсу. Наприклад, цей курс включає матеріал, що відповідає описаним цілям і навчальним результатам, описані аудиторія студентів і їхні здібності, доцільність матеріалів, зміст, обрані навчальні методи, сформовані питання та засоби активності, дані відповіді на передбачувані питання студентів, описані інформаційні ресурси, що використовуються разом з цими матеріалами, складені задачі контролю й оцінки успіху цих матеріалів.
 6. Описувати використовувані навчальні методи.
 7. Аналізувати якість відповідей на питання і активності студентів у курсі. Наприклад, запропоновані цілі дають ясне розуміння, що курс припускає досягти? Якщо студенти досягли кожного навчального результату, що ви визначили, як ви повинні констатувати досягнення мети курсу? Опитуєте студентів, чи можуть вони оцінити навчальні результати?
 8. Реагувати на можливі питання студентів. Наприклад, визначити де саме в тексті необхідно розмістити перший засіб щодо активності студента. Основна ідея дистанційного навчання – підтримувати студента активним, тому плануйте активності майже через кожні 2 сторінки. Навчальні результати певним чином свідчать про можливу активність.
 9. Визначати додаткові інформаційні ресурси для користувачів матеріалів.
 10. Аналізувати виконання задач контролю і результати додержання критеріїв. Наприклад, критично оцініть матеріали на можливість легкого читання  і відредагуйте їх.
 11. Оцінювати матеріали.

p01_063.gifДистанційний курс складатиметься з таких елементів

 1. Твій погляд і висновки щодо теми.
 2. Концептуальні карти чи діаграми, що показують, як зв'язані головні ідеї і теми.
 3. Навчальні цілі.
 4. Анотована бібліографія.
 5. Посібник, який зазначає, які розділи необхідно читати і що можна ігнорувати.
 6. Альтернативні матеріали.
 7. Локальні приклади чи ситуації, які Ви готуєте з того погляду, що вони більше підходять, ніж у запропонованому матеріалі.
 8. Ваші коментарі по параграфах на аргументи в тексті.
 9. Питання та активність, що базується на матеріалах теми.
 10. Модель чи зразки відповідей до активності і/чи опитник, щоб студент міг оцінити свої відповіді на питання чи активність.
 11. Положення для практичної роботи чи експериментальної активності.
 12. Словник технічних термінів.
 13. Тест самоконтролю, зв'язаний з цілями. Питання до дискусії. Інструкція з підготовки відповідей тьютору.

Можлива активність студента – це:

 • Питання самоконтролю, що можуть з'являтися для тестування рівня досягнення мети наприкінці певного проміжку читання;
 •  Питання по тексту, що можуть з'являтися між питаннями самоконтролю для забезпечення діалогу викладача і читача.

У процесі проектування змісту викладач відповідає на ключові запитання:

 • Скільки часу студенти приділяють активності;
 • Що вони роблять для відповіді;
 • Як вони фіксують відповідь.

Що вони роблять для відповіді ( варіанти діяльності як з точки зору її змісту, так і її організації):

 • Обмірковують прочитане чи власний досвід;
 • Аналізують текст у світлі рефлексії;
 • Опитують чи обговорюють з іншими;
 • Переносять на практику з устаткуванням чи матеріалами;
 • Ведуть щоденник чи записи виконаних робіт чи спостережень щодо засвоєння заняття;
 • Розвивають робочі пропозиції для поради чи допомоги колегам.
 • Представляють, що вони будуть думати/відчувати/робити, роблячи ескіз тексту.

 

© НТУ "ХПІ", ПЛДН