Теорія. Мета навчання. Теорії навчання

Належно визначені цілі навчання. Склад цілей навчання. Виконання діяльності з досягнення цілей. Умови досягнення цілей. Критерії досягнення цілей. Алгоритм визначення цілей навчання. Класифікація цілей навчання. Переглянута таксономія Блума. Визначення завдань заняття. Навчання через розв’язання завдань. Підсистема завдань. Навчальне завдання. Діяльнісний підхід до навчання. Теорії навчання. Біхевіористський стиль, ситуації застосування. Когнітивний стиль, ситуації застосування. Конструктивізм. Вимоги до дистанційного курсу. Презентація курсу

1. Компетентності

При проектуванні курсу ми повинні керуватися Національною рамкою кваліфікацій, яка описана у Постанові Кабінету міністрів від від 23 листопада 2011 р. № 1341. Вона визначає:

"1. Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.

Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими юридичними і фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій."

Компетентність/компетентності - визначається як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості;

Учень Викладачі постійно вдосконалюють свою практику через навчання з іншими та вивчаючи перевірені та перспективні методи, що використовують технології для покращення навчання учнів.
у1а Визначає професійні навчальні цілі, застосовує педагогічні підходи, які стали можливими завдяки технологіям, та відображає їхню ефективність.
у1b Забезпечує професійні інтереси шляхом створення та активної участі в локальних та глобальних навчальних мережах.
у1с Залишається в курсі досліджень, які підтримують покращені результати навчальних досягнень учнів, включаючи висновки з навчальних наук.
Лідер Педагоги шукають можливості лідерства для підтримки учнів та їх успішності, а також для покращення викладання та навчання.
л2а Формує, просуває та пришвидшує спільне бачення можливостей навчання з використанням технології шляхом взаємодії з зацікавленими сторонами освіти.
л2b Виступає за справедливий доступ до навчальних технологій, цифрового вмісту та можливостей навчання для задоволення різноманітних потреб всіх студентів.
л2с Виступає як модель для колег з ідентифікації, пошуку, оцінки і прийняття нових цифрових ресурсів та інструментів для навчання.
Громадянин Вихователі надихають студентів на позитивний внесок та відповідальність у цифровому світі.
г3а Передає досвід учням, які демонструють позитивний, соціально відповідальний внесок та демонструють вчительську поведінку в Інтернеті для створення взаємин та спільноти.
г3b Створює культуру навчання, яка сприятиме цікавості та критичному вивченню онлайнових ресурсів, а також підвищить рівень цифрової письменності та свободи ЗМІ.
г3с Виконує функцію наставника в безпечній, правовій і етичній практиці з використанням цифрових інструментів та захисту інтелектуальних прав та майна.
г3d Моделює та сприяє управлінню персональними даними та цифровою ідентифікацією та захищає конфіденційність даних учнів
Співавтор Викладачі співпрацюють з колегами та учнями, для вдосконалення практики, пошуку, обміну ресурсами та ідеями і розв’язання проблем.
с4a Планує співпрацю з колегами, для створення навчального досвіду з використанням технології.
с4b Співпрацює та навчає студентів відкривати та використовувати нові цифрові ресурси, а також діагностувати та усувати технічні проблеми.
с4с Використовує спільні інструменти для розширення у студентів реального досвіду навчання, залучаючи фахівців, команди та студентів на місцевому та глобальному рівнях.
4d Демонструє культурну компетентність у спілкуванні зі студентами, батьками та колегами та взаємодіє з ними у навчанні студентів.
Дизайнер Викладачі розробляють справжні навчальні дії та середовища, які визначають та враховують змінність учнів.
д5а Використовує технологію для створення, адаптації та персоналізації навчального досвіду, що сприяє незалежному навчанню та враховує відмінності та потреби учнів.
д5b Розробляє автентичні навчальні заходи, які узгоджуються із стандартами вмісту та використовують цифрові інструменти та ресурси для максимального активного, глибокого навчання.
д5с Досліджує та застосовує принципи навчального дизайну для створення інноваційних навчальних середовищ, які залучають та підтримують навчання.
Фасилітатор Педагоги полегшують навчання з використанням технології для підтримки досягнення стандартів ISTE для студентів.
ф6а Використовує культуру, в якій студенти беруть на себе відповідальність за свої навчальні цілі та результати як в незалежних, так і групових умовах.
ф6b Управляє використанням технологій та стратегій навчання студентів на цифрових платформах, віртуальних середовищах, практичних майнових просторах.
ф6с Створює навчальні можливості, які закликають учнів використовувати процес проектування та обчислювального мислення для інновацій та вирішення проблем.
Аналітик Педагоги розуміють та використовують дані, щоб керувати навчанням та підтримувати студентів у досягненні своїх навчальних цілей.
а7а Запропонує студентам альтернативні шляхи продемонструвати компетентність і поміркувати про їх навчення за допомогою технології.
а7b Використовує технологію для розробки та впровадження різноманітних формальних та підсумкових оцінок, які відповідають потребам учня, забезпечують своєчасний зворотний зв'язок зі студентами та інформують про хід навчання.
а7с Використовує дані оцінки, щоб керувати прогресом та спілкуватися зі студентами, батьками та зацікавленими сторонами з освіти для створення керівництва учнями.