Завдання 5.1.

Перший рівень складності:

1.У чому представники Нового часу бачили призначення філософії?

Питання другого рівня  складності:

1.Розкрийте сутність поняття "свобода" в філософії Нового  часу