Завдання до теми 12


Завдання 12.1

1. Що таке економічна кон’юнктура та економічний цикл?

2. Назвіть фази економічного циклу і дайте їх характеристику.

3. У чому причина циклічних коливань економіки?

4. Причини економічної кризи в Україні та фактори, що її підсилюють.

5. Як визначається рівень зайнятості та безробіття?

6. Охарактеризуйте основні причини та види безробіття.

7. Чи існує безробіття в умовах повної зайнятості? Що таке природний рівень безробіття?

8. Сформулюйте закон Оукена. Яка його економічна сутність?

9. Що таке інфляція? Як вона визначається?

10. Які види інфляції та методи боротьби з нею ви знаєте? Який із видів інфляції притаманний економіці України?


Завдання 12.2

Для кожного положення знайдіть відповідний йому термін чи поняття:

а) безробіття, пов'язане з плинністю робочої сили, зумовленої її професійними, віковими та регіональними переміщеннями;

б) невідповідність між грошовою та товарною масою, яка виражається у піднятті цін;

в) соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну армію праці;

г) застій у розвитку народного господарства, в межах якої відбуваються поступове відновлення перерваних кризою зв'язків, переливання капіталу в перспективніші галузі, починається масове оновлення основного капіталу;

д) період часу між двома сусідніми вищими або нижчими точками економічної кон’юнктури.

Терміни і поняття:

1. Криза

2. Інфляція

3. Структурне безробіття

4. Економічний цикл

5. Фрикційне безробіття

6. Депресія

7. Безробіття

8. Цикл ділової активності

 

Відповідь надішліть у вигляді файлу.