Завдання 1

Розрахуйте планові ціни (підприємства і відпускну оптову) 1 м2 тканини; загальну суму усіх витрат; розмір валового прибутку.
Вихідні дані:
Підприємство виробляє і реалізує 9000 м2 тканини на місяць. Змінні витрати складають 27 грн. за 1 м2. Планований коефіцієнт валового прибутку — 40%. Питома вага постійних витрат у валовому прибутку складає — 45%.