Індивідуальне завдання

Студентам буде запропоновано проблемні теми, за якими вони готуватимуть індивідуальну творчу роботу за такою структурою:
- актуальність проблеми;
- маштаби (кількісний та якісний вимір);
- шляхи вирішення (успішний досвід та власні пропозиції) з відображенням основних концепцій та принципів управління змінами.
Тему для себе слід обирати відповідно до опросу в курсі, з тих, шо ще не обрані. В темі кожен обирає не меньш трьох проблемних питаннь для опрацювання. Як що питаннь в темі більше 5-ти, то її може обрити два студента.
Виконані завдання надсилати в електронний курс
Оскільки дистанційне спілкування позбавляє можливості виявити рівень володіння темою, до Ваших робіт буде більш скрупульозний підхід.