3.2.1. Провести аналіз засобів композиції при створенні певного об'єкта

Оберіть вже створений об’єкт художньо-проектної діяльності людини для аналізу засобів композиції. Максимально повно охарактеризуйте засоби композиції, які використав автор при створенні цього об’єкта.