Завдання 4 до теми 5

Лабораторна робота 4. Графічне представлення даних біологічного аналізу якості води водного обьєкту за показовими організмами

Мета роботи – оволодіти методами графічного представлення даних біологічного аналізу рівня забруднення водного об¢єкту за показовими видами-індикаторами.