Завдання 3 до теми 5

Лабораторна робота 3. Визначення сапробності  за Пантле і Буком

Мета роботи - оцінити  рівень забруднення  відповідних ділянок водойми за допомогою чисельного вираження типових співтовариств гідробіонтів -  індикаторів, графічно  представити дані біологічного аналізу якості води водного обьєкту.

Порядок виконання роботи дивись у "Методичних вказівках до лабораторних робіт"

Розрахунок надіслати у вигляді файлу.