Завдання 2 до теми 5

Лабораторна робота 2. Розрахунок індексу сапробності (індекс Ротшайна)

Мета роботи - визначити якість води водного об'єкту за допомогою індексу сапробності Ротшайна.

Порядок виконання роботи дивись у "Методичних вказівках до лабораторних робіт"

Розрахунок надіслати у вигляді файлу.