Завдання 1 до теми 5

Лабораторна робота 1. Визначення середньозважених сапробних валентностей за Зелінке та Марваном

Мета роботи – набуття практичних навичок визначення міри забрудненя водних обьєктів за індикаторними організмами шляхом розрахунку сапробності біоценозу.

Порядок виконання роботи дивись у "Методичних вказівках до лабораторних робіт"

Розрахунки надіслати у вигляді файла.