Завдання 1 до теми 7

Лабораторна робота 5. Оцінка ступеня забруднення по видовій різноманітності і подібності

За  результатами дослідження проб фітопланктону на 3 ділянках ріки розрахувати ступінь їхньої подоби за видовим складом і кількісним співвідношенням видів за допомогою індексів різноманітності і подібності. Порівняти отримані результати і пояснити розходження між ними.

Порядок виконання роботи дивись у "Методичних вказівках до лабораторних робіт".

Розрахунки надіслати у вигляді файлу.