Завдання 1

Дати відповіді на контрольні питання до теми 1.

Відповідь надіслати в вигляді файлу.