Завдання для самостійної роботи

Характеризувати технологічні цикли, на яких можливо  використання оборотного водопостачання