Практична робота №1

Завдання 1.1. 

Проаналізувати структуру запропонованого Вам Платіжного балансу.