Завдання до заняття 1

Проектування  пiдприємства

1)         Створiть умовне пiдприємство.

Визначте :

1) Найменування юридичної особи;

2) Місцезнаходження

3) Розмір статутного фонду (капіталу), та як він буде розподілений між засновниками

4) Вид діяльності

5) Як буде вiдбуватися фінансування господарської дiяльностi.

2)         Розробiть статут підприємства за зразком;

3)         Презентуйте своє пiдприємство. Доведiть доцiльнiсть його iснування та інші задекларованi Вами дані (розмiр статутного капiталу, фінансування, вид діяльності i т.д.)

 

Форма звіту:

1.     Статут підприємства у вигляді текстового документу Word

2.     Презентація в довільній формі