Завдання 1 і 2 (20 балів)

Використовуючи інформацію із слайду 15 вищезазначеної презентації проаналізувати спільні та відмінні риси між наведеними фінансовими інструментами та проектним фінансування. Взяти до уваги з 1 по 10 пункти. Результати аналізу представити або у вигляді таблиці, або схеми (на вибір студента);

Пояснити, для реалізації яких проектів, насамперед, можуть використовуватися вище досліджувані вами фінансові інструменти;