Задання 3. Активність банків України у сфері проектного фінансування (50 балів)

Обрати будь-які пять банків України, які позиціонують себе як "продавці" фінансового продукту "проектне фінансування" та, з огляду на представлену на їх офіційних веб-сторінках інформацію про цей продукт, дати відповідь на запитання: 

Які відмінності у розумінні змісту проектного фінансування  від його класичного тлумачення (класичні підходи наведені у презентаційному матеріалі) мають місце у практичній діяльності банків України та чому? Сформулювати власне розуміння даного поняття з точки зору двох сторін відносин: замовника проекту та інвестора проекту. 

Узагальнити умови, на яких банки пропонують проектне фінансування економічних агентам. Насамперед, зверніть увагу на галузеві особливості проектів, в реалізації яких банк готовий брати участь;  вимоги, які виставляються до забезпечення  за таким фінансуванням; вимоги, які предявляються до проектної компанії.

Викладення думки представити у вигляді короткого ессе