Задачі до Теми №2

Задача

Як забезпечення повернення позики позичальник запропонував заставу. Проаналізувати предмет застави, фахівці банку встановили ймовірності впливу чинників ризику на те, що банку не вдасться повністю покрити можливі втрати за кредитним договором за рахунок предмета застави: юридичного Р2 = 0,07, неліквідності предмета застави Р7 = 0,2, конюнктурного Р4 =0,03, непридатності предмета застави до зберігання Р3---0,1. Визначити кредитний ризик щодо предмета застави та зробити відповідні висновки.

 

Задача 2

За наведеними у таблиці даними оцінити рівень диверсифікації кредитних вкладень АБ «Бізнес-банку» щодо сум кредитів та кількості позичальників та зробити висновки про зміни портфельного кредитного ризику. Вказати способи, які бажано застосовувати для забезпечення достатньої диверсифікації кредитного портфеля.

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення (+;-)

1.Загальна кількість великих кредитів

8

11

 

2.Загальна сума за всіма великими кредитами, млн грн

45

57

 

3.загальна сума всіх кредитних вкладень, млн грн

110

141

 

4.  Середній розмір великого кредиту, млн грн

 

 

 

5.Питому вага великих кредитів, %

 

 

 

6.Регулятивний капітал банку, млн грн

34

45