Завдання до теми 2 "Організація процесу банківського кредитування"

1.Охарактеризуйте основні принципи кредитування.

2.Назвіть основні функції кредитного менеджменту банку.

3.Представте графічно схему процесу кредитування юридичних осіб.

4. Складіть структуру позички у вигляді таблиці та опишіть процес структурування.

5.Обгрунтуйте свою точку зору про те які вимоги необхідно враховувати для органі­зації ефективної діяльності кредитного підрозділу?

Відповідь подайте в окремому файлі Word.