Завдання до теми 1

1.Наведіть відмінності між поняттями "Кредитний менеджмент" та "Управління кредитною діяльністю" та встановіть графічний зв'язок між ними.

2.  Охарактеризуйте основні положення, що входять до складу кредитного менеджменту банку.

3.  Дайте визначення кредитного місменеджменту та його видам.

4.  Опишіть необхідність розробки та використання кредитної політики.

5.  Охарактеризуйте основні напрямки кредитного планування, які можуть бути застосовані до українських банків.

6.  Опишіть основні принципи та етапи планування.

7.  Наведіть графічну схему системи планів та із яких елементів вона складається?

8.  Охарактеризуйте стратегічні цілі банку.

9.  Обґрунтуйте вибір оптимальних методів внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків.

10.  Охарактеризуйте види та особливості конкурентних стратегій у кредитній діяльності банку.

Викладення думки представити у вигляді короткого ессе;