Завдання до теми 12

Завдання 12.1

Розрахувати прогнозні фінансові потоки за інвестиційним проектом й оцінити ефективність його впровадження. Створюється підприємство з виготовлення дитячого взуття, виробнича потужність якого 200 тис. шт. виробів. Підприємство планується у вигляді ТОВ з участю іноземного капіталу (40% уставного фонду). Проект розраховано на 12 років, у тому числі перший і другий рік – будівництво фабрики; третій рік – початок виробництва продукції, освоєння потужності на 55%; четвертий рік – 75% та п’ятий – 80% потужності. Починаючи із шостого року – вихід на повну виробничу потужність. Ціна виробу, прийнятого для розрахунку потужності – 35 грн.

Проектно-балансова вартість підприємства:

1. Загальні першочергові інвестиції (активи):

1.1. Загальний об’єм будівель, що будуються складає 9000 м3, питомі капвкладення – 60 грн. / м3. Вартість необхідного обладнання – 820 тис. грн., витрати на його установку, підготовку до виробництва складають 10% від вартості машин. Покупка землі вартуватиме інвестору 80 тис. грн.

1.2. Оборотний капітал: оборотність товарних запасів в аналогічних підприємствах складає 14 обертів; інші активи плануються у розмірі 50 тис. грн.

2. Власний капітал (пасиви)

2.1. Власний капітал (уставний фонд) – 1120 тис. грн..

2.2 Позичені кошти:

Банківський кредит для покриття 80% запасів при 10% ставці запозиченого капіталу (виплата за 5 років). Кредит постачальника при 8% річних (виплата за 5 років) – 500 тис. грн. Крім того, планується короткострокова заборгованість.

Вихідні дані для розрахунку поточних витрат, отриманих у процесі передінвестиційного дослідження (грн.)

- матеріальні витрати на 1 виріб – 3,5;

- імпортні матеріали – 3,2;

- оплата праці – 1,2;

- відрахування на соціальні потреби – 0,61.

Річні постійні витрати на весь об’єм виробництва (грн.):

- загальновиробничі витрати – 3000;

- загальногосподарські витрати – 1400;

- витрати на збут – 120.

Норми амортизаційних відрахувань й списувань на рік:

- земля – 3%;

- будівлі – 5%;

- обладнання – 15%;

- підготовка виробництва – 25%.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.