Завдання до теми 11

Завдання 11.1

1. Що означає прийнятність проекту для місцевої культури?
2. Як подолати труднощі кількісної оцінки соціальних результатів проекту?
3. Визначте можливі соціальні наслідки проекту будівництва швидкісної автомагістралі на території Закарпаття.
4. Запропонуйте можливі заходи, які б забезпечили участь місцевого населення у підготовці та реалізації проекту будівництва атомної електростанції.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.