Завдання до теми 9

Завдання 9.1

Дайте відповідь на питання: чи можлива ситуація, коли зміни зовнішнього середовища не дозволяють реалізувати проект? Наведіть приклади.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.