Завдання до теми 8

Завдання 8.1

На основі інвестиційного завдання та проведеного аналізу аспектів власного проекту складіть«Технічне завдання» на розробку інвестиційного проекту. «Технічне завдання» повинно мати наступну структуру:
1. Початкові дані і мови: основа для розробки ТЕО інвестицій; цілі інвестування; загальна характеристика об'єкту інвестування; дані про стан ресурсів; результати попередніх оцінок і досліджень; зведення про замовника, інвестора, можливих підрядчиків, постачальників і проектну організацію- виконавицю ТЕО.
2. Ринок і потужність підприємства, номенклатура продукції.
3. Забезпечення підприємства ресурсами.
4. Місце розміщення підприємства.
5. Основні технічні рішення.
6. Основні будівельні рішення.
7. Організація транспортування матеріалів.
8. Оцінка впливу на навколишнє середовище.
9. Кадри і соціальний розвиток.
10. Мережевий графік проекту.
11. Економічна оцінка і фінансовий аналіз.
12. Висновки і пропозиції.
13. Додатки.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.