Завдання до теми 6

Завдання 6.1

Припустимо, що проектом передбачається будівництво підприємства по виробництву продукту «А», збут якого забезпечено на місцевому ринку. За перший рік здійснення проекту обсяг виробництва продукту «А» становитиме 50 тис. тонн, а в наступні роки  по 100 тис. тонн. Передбачається, що продукт «А» буде реалізовуватися за ціною франко-завод 100 грн/т, а витрати виробництва становитимуть 80 грн/т. Очікуваний строк життя проекту (тобто період від початку капіталовкладень до закінчення виробництва продукту «А») - 3 роки. Після цього строку устаткування буде демонтоване, а його залишкова вартість, з урахуванням витрат на демонтаж, дорівнюватиме 196 тис. грн. Альтернативна вартість капіталу у цьому періоді становитиме 15 %. Проаналізуйте чутливість інвестиційного проекту, визначивши найважливіші змінні, їхнє граничне значення, пофакторну еластичність NPV, рейтинг впливу на NPV, допустимі відхилення змінних. Визначте заходи щодо зниження ризику проекту.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.