Завдання до теми 4

Завдання 4.1

Підприємство планує, як мінімум, 15 % віддачі при інвестуванні власних коштів. На цей час підприємство має змогу придбати нове обладнання вартістю 84 500 грн. Використання цього обладнання сприятиме підвищенню обсягу випуску продукції, що внаслідок приведе до 25000 грн додаткового річного грошового доходу протягом 5 років використання обладнання. Знайти період окупності, чисту теперішню вартість, індекс прибутковості інвестиційного проекту, припускаючи, що після закінчення проекту обладнання може бути реалізоване по залишковій вартості 7500 (грн). Зробити висновок відносно ефективності інвестиційного проекту.

Завдання 4.2

Підприємство, маючи 110 000 грн, розглядає два варіанта хнього інвестування. За першим варіантом підприємство вкладає грошові кошти в основні засоби, купуючи нове обладнання, яке через 6 років (строк реалізації інвестиційного проекту) може бути продане за 9000 грн; чистий річний грошовий доход від цієї інвестиції оцінюється в 21 000 грн.За другим варіантом підприємство може інвестувати гроші в робочий капітал (товарно-матеріальні запаси, збільшення рахунків дебіторів). Це дозволить отримати 15 000 грн річного чистого грошового доходу протягом шести років. Необхідно враховувати, що після закінчення цього періоду робочий капітал вивільнюється (продаються товарно-матеріальні запаси, закриваються дебіторські рахунки). Знайти період окупності, чисту теперішню вартість, індекс прибутковості інвестиційних проектів. Який інвестиційний проект більш ефективний, якщо підприємство розраховує на 12 % віддачі на грошові кошти, які воно інвестувало.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.