Завдання до теми 2

Завдання 2.1

Необхідно визначити суму простого відсотка за рік при таких вихідних даних: початкова сума вкладу 1000 у.о.; відсоткова ставка, що виплачується щоквартально, 20 %.

Завдання 2.2

Необхідно розрахувати суму дисконту за простим відсотком за рік при таких вихідних даних: кінцева сума вкладу визначена у розмірі 1000 у.о.; дисконтна ставка становить 20 % у квартал.

Завдання 2.3

Необхідно визначити майбутню вартість вкладу і суму складного відсотка за весь період інвестування при таких вихідних даних: початкова вартість – 1000 у.о.; відсоткова ставка, що використовується для розрахунку складного відсотка, визначена у розмірі 20 % у квартал; загальний термін інвестування Тз=1 рік.

Завдання 2.4

Необхідно визначити поточну вартість грошей і суму дисконту за складними відсотками при таких вихідних даних: майбутня вартість грошей – 1000 у.о.; ставка складного відсотка для дисконтування, що використовується, 20 % у квартал.

Завдання 2.5

Необхідно розрахувати річну ставку доходності облігацій при таких умовах: номінал облігації, що підлягає погашенню через 3 роки, становить 1641000 у.о.; вартість, за якою акція реалізується в період її емісії (початкова), складає 600 у.о.

Завдання 2.6

Необхідно визначити ефективну середньорічну відсоткову ставку при таких умовах: грошова сума 1000 у.о. розміщена в комерційному банку на депозитному вкладі терміном на два роки; річна ставка, за якої щоквартально здійснюється нарахування відсотка, дорівнює 10 %.

Завдання 2.7

Інвестору треба розмістити 100 у.о. на депозитний вклад терміном на один рік. Один банк пропонує інвестору платити доход за складними відсотками у розмірі 23 % у квартал; другий – 30 % кожні 4 місяці; третій – 45 % два рази на рік; четвертий – 100 % один раз на рік. Необхідно визначити, у якому банку умови розміщення вкладу найкращі.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.