Завдання до теми 1

Завдання 1.1

Проаналізувати інтенсивність інвестиційної діяльності в Україні за останні 5 років:
1. Визначити технологічну структуру інвестицій і проаналізувати темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій в основний капітал.
2. Визначити галузеву структуру інвестицій і проаналізувати темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій.
3. Визначити територіальну структуру інвестицій і проаналізувати темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій у житлове будівництво.
4. Визначити відтворювальну структуру інвестицій і проаналізувати темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій на автомобільному транспорті.

Відповідь надішліть у вигляді файлу.