Weekly outline

 • 13 March - 19 March

  Тема 1. Вступ. Поняття культури у культурологічній думці

  Мета: Сформувати категорійний апарату, розгляд підходів до визначення понять «культура», «культурологія», проаналізувати етапи становлення культурології як науки, розгляд методологічної основи культурології.

 • 20 March - 26 March

  Тема 2. Структура культури та її функції.

  Мета: Проаналізувати структуру культури, розглянути та порівняти основні функції культури, формування вміння виокремлювати у мистецтві складові матеріальної та духовної культури.

 • 27 March - 2 April

  Тема 3. Морфологія культури

  Мета: Проаналізувати тривімірну модель культури, дослідити та порівняти основні форми культури та їх властивості, формувати вміння орієнтуватися у культурному просторі, визначати та розбирати ментальне поле культури.

  • 3 April - 9 April

   Тема 4. Регістри та форми культури.

   Мета: Проаналізувати світову, національну, домінуючу, субкультуру, (малі культурні світи), контркультура, маргінальна культура,

   Виокремлювати основні форми культури (елітарна та масова) та їх властивостей, орієнтуватися у концепціях елітарної та масової культур.

   • 10 April - 16 April

    Тема 5. Релігія, мораль і право як явища культури

    Мета: Дослідити теоретичні аспекти релігії, моралі та права як культурних феноменів, класифікувати релігії, характеризувати системи соціокультурних норм і стосунків.

    • 17 April - 23 April

     Тема 6. Мистецтво і художня культура

     Мета: Орієнтуватися у основних видах художньої діяльності,  визначати роль мистецтва у житті людини, класифікувати за  жанровою специфікою різні види мистецтва та аналізувати їх.

     • 24 April - 30 April

      Тема 7. Провідні концепції типологізації культур

      Мета: Проаналізувати різноманітність культурних форм, орієнтуватися у класифікації культур, таксономії  та типології, орієнтуватися у концепціях типів культур.

      • 1 May - 7 May

       Тема 8. Культурні процеси

       Мета: усвідомлення специфіки культурної динаміку, її моделі соціокультурних форм, орієнтуватися у типах культурних змін, орієнтуватися у поняттях культурний застій, деградація, вміння визначати фактори культурної динаміки Провести дослідження зміни культурних традицій сучасного українського суспільства та враховувати їх  у подальшій навчальні діяльності

       • 8 May - 14 May

        Тема 9. Цивілізація як тип соціокультурної спільноти

        Мета: Розкрити концепції поняття цивілізації та підходи до визначення поняття "цивілізація". Проаналізувати співвідношення культури і цивілізації. Дослідити типологізацію цивілізацій в культурологічній думці. Проаналізувати специфіку техногенної цивілізації та її характерні риси.