Weekly outline

 • 3 вересня - 7 вересня

 • 10 вересня - 14 вересня

 • 17 вересня - 21 вересня

  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи використання інноваційних технологій фізичному вихованні

  Тема 3. Інноваційні технології у системі фізичного виховання 

  Мета: визначити специфіку розвитку фізкультурної освіти, аргументувати необхідність її модернізації в умовах стратегічного реформування; узагальнити нормативно-правові засади, що регламентують використання інноваційних технологій в освітньому процесі; спрогнозувати основні напрями інноваційних процесів у системі фізичного виховання; виокремити найбільш значущі бар’єри, що перешкоджають педагогам здійснювати інноваційну діяльність, розробити рекомендації щодо їх усунення 

 • 24 вересня - 28 вересня

  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи використання інноваційних технологій фізичному вихованні

  Тема 4. Методичні особливості використання інноваційних технологій у фізичному вихованні

  Мета: визначити групи інновацій у галузі фізичної культури; порівняти традиційні та інноваційні підходи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю; спрогнозувати основні напрями розвитку інноваційних процесів у системі фізичного виховання 

 • 1 жовтня - 5 жовтня

  Змістовий модуль 2. Сучасні інноваційні технології навчання і оздоровлення дітей та підлітків

  Тема 5. Сутність та особливості використання освітніх технологій у фізичній культурі і спорті 

  Мета: схарактеризувати сучасні концепції фізкультурної освіти дітей та молоді; диференціювати освітні та виховні інноваційні педагогічні технології; класифікувати освітні технології у фізичній культурі і спорті: методологічні, стратегічні тактичні

  • 8 жовтня - 12 жовтня

   Змістовий модуль 2. Сучасні інноваційні технології навчання і оздоровлення дітей та підлітків

   Тема 6. Новітні оздоровчі технології в сучасній освіті

   Мета: класифікувати оздоровчі  технології (здоров’язберігальні,  навчання здоров’ю, виховання культури здоров’я), визначити їх характерні ознаки 

   • 15 жовтня - 19 жовтня

    Змістовий модуль 2. Сучасні інноваційні технології навчання і оздоровлення дітей та підлітків

    Тема 7. Використання інформаційних технологій у фізичний культурі і спорті

    Мета:  визначити основні напрями використання інформаційно-комунікативних технологій у фізичній культурі і спорті (навчальний процес, спортивне тренування, спортивні змагання, оздоровча фізична культура, спортивний менеджмент); виокремити основні ІТ-компетенції, необхідні вчителеві нового тисячоліття, навести приклади практичної реалізації ІТ технологій в навчальному процесі з фізичної культури 

    • 22 жовтня - 26 жовтня

     Змістовий модуль 2. Сучасні інноваційні технології навчання і оздоровлення дітей та підлітків

     Тема 8. Упровадження інноваційних технологій у практику фізичного виховання дітей дошкільного віку

     Мета: класифікувати інноваційні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку (профілактично-лікувального спрямування; терапевтичного спрямування; фізкультурно-оздоровчого-спрямування); схарактеризувати авторські програми фізкультурно-оздоровчого-спрямування («Авторська комплексно-цільова програма «Здоров'ячок», Програма «Фізична культура – дошкільнятам» автор: Л.Д. Глазиріна; Програма «Здоров'я», програма «Театр фізичного виховання для дошкільнят», автор: М. Єфименко; програма «Старт», автори: Р.Юдіна, Л.Яковлєва, Л. Михайлова;  оздоровчо-розвивальна програма танцювально-ігрової гімнастики «СаФіДансе», автори: Ж. Фірілева, Є. Сайкіна тощо), оцінити рівень їх інноваційності 

     • 29 жовтня - 2 листопада

     • 5 листопада - 9 листопада

      Узагальнення та систематизація вивченого. Модульний контроль

       

      • 12 листопада - 16 листопада