Weekly outline

 • General

  ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО КУРСУ

 • 3 вересня - 9 вересня

                                                          Лекція 1
       ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В ГІС. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ARCVIEW

       1.1 Основні поняття в ГІС
       1.2 Комерційні ГІС світових виробників
       1.3 Історія розвитку ГІС
       1.4 Основні відомості про ArcView

 • 10 вересня - 16 вересня

                                          ПРАКТИЧНА РОБОТА  №1
  Створення Карти світу у геоінформаційній системі ArcView 3.x

       Мета:
  Навчитися:
       * створювати новий проект;
       * вибирати географічні об’єкти, що зображені на карті;
       * збільшувати, зменшувати об’єкт, що Вас цікавить;
       * підписувати об’єкти, що зображені на карті;
       * друкувати карту з заголовком, легендою, масштабною лінійкою і стрілкою Півночі.

 • 17 сентября - 23 сентября

                                                          Лекція  2
  ГІС ЯК ПЕРЕТИН ГАЛУЗЕЙ НАУКОВИХ ЗНАНЬ. ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ГІС І ЇХ ТИПИ.
                          ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ КАРТ В ГІС

       2.1 ГІС як перетин галузей наукових знань
       2.2 Джерел даних ГІС і їх типи
       2.3 Технології створення цифрових карт в ГІС

 • 24 сентября - 30 сентября

                                      ПРАКТИЧНА РОБОТА  №2
  Створення Карти України у геоінформаційній системі ArcView 3.x
       
       Мета: закріпити навички, отримані в попередній роботі. Навчитися:
  * приховувати просторові об’єкти із застосуванням фільтр;
  * редагувати назви країн і міст на карті;
  * візуально рангувати міста за чисельністю населення;
  * змінювати символ легенди;
  * приховувати просторові об’єкти за допомогою редактора легенди.

 • 1 жовтня - 7 жовтня

                                                      Лекція  3
  ТИПИ ПРОСТОРОВИХ ОБ'ЄКТІВ В ГІС. ВИЗНАЧЕННЯ ГІС ТА ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ.
                       ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ГІС
       
       3.1 Типи просторових об'єктів в ГІС     
       3.2 Визначення ГІС
       3.2.1 Основні функції ГІС  
       3.2.2 Загальна характеристика компонентів ГІС

 • 8 жовтня - 14 жовтня

                                                 ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 3
                            Знайомство з типами просторових даних ArcView 3.x.
                                 Перегляд табличних даних. Інструмент Вимірник

       Мета: закріпити навички, отримані в попередніх роботах.
       Навчитися:
       * візуально аналізувати просторову й атрибутивну інформацію;
       * керувати порядком відображення тем в таблиці змісту виду;
       * використовувати інструмент Вимірник.

 • 16 жовтня - 21 жовтня

                                         Лекція  4
  ЗВ'ЯЗОК ПРОСТОРОВОЇ І АТРИБУТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
                                         ЛЕГЕНДА
       
       4.1 Зв'язок просторової і атрибутивної інформації
       4.2 Легенда

 • 15 жовтня - 21 жовтня

                                             ПРАКТИЧНА РОБОТА  №4
          Управління атрибутивними даними за допомогою редактора легенди
                                 в геоінформаційній системі ArcView 3.x

     Мета:
  * Вивчити:
          – можливі типи легенд;
          – можливі способи класифікації.
  * Навчитися:
          – аналізувати атрибутивні дані і керувати їхнім відображенням за допомогою редактора Легенди;
          – виконувати класифікацію групованих даних.

 • 22 жовтня - 28 жовтня

                                          Лекція  5
  ОСНОВНІ МЕТОДИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ
                   РАСТРОВІ І ВЕКТОРНІ МОДЕЛІ ДАНИХ
       
       5.1 Поняття про моделі просторових даних
       5.2 Растрові моделі географічних об'єктів
       5.3 Векторні моделі географічних об'єктів

 • 29 жовтня - 4 листопада

                                      ПРАКТИЧНА РОБОТА  №5
                 Запити до просторових об’єктів у Arc View 3.х

       Мета: Закріпити навички, отримані в попередніх роботах.
       Навчитися:
       * одержувати інформацію про об’єкт в інтерактивному режимі;
       * використовувати різні інструменти запиту (Знайти, Вибірка темою);
       * відміняти виділення об’єктів;
       * конструювати вираження в редакторі запиту.

 • 5 листопада - 11 листопада

                                         Лекція №  6
  ТОПОЛОГІЧНЕ ВЕКТОРНІ МОДЕЛІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
       
       6.1 Топологічне представлення області
       6.2 Топологічне представлення суміжності
       6.3 Топологічне представлення зв'язності

 • 12 листопада - 18 листопада

                                          ПРАКТИЧНА РОБОТА  №6
  Елементи просторового аналізу у геоінформаційній системі ArcView 3.x
       
       Мета:
       * Вивчити:
          – опції вибірки темою;
          – вибірку графікою різного типу: кругом, прямокутником, лінією.
       * Навчитися:
          – вибирати об’єкти, які цілком містяться у...;
  – вибирати об’єкти, які перетинають лінійні об’єкти.

 • 19 листопада - 25 листопада

                                                                                Лекція  7
       АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ГІС-ПАКЕТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.
                                                                ФОРМАТИ ДАНИХ У ГІС

       7.1 Аналіз сучасних ГІС-пакетів, що використовуються в екологічних дослідженнях
       7.2 Формати даних у ГІС

 • 26 листопада - 2 грудня

                                                      ПРАКТИЧНА РОБОТА  №7
  Створення нових просторових даних. Точкова тема в геоінформаційній системі ArcView 3.x

       Мета: Закріпити навички, отримані в попередніх роботах.
       Навчитися:
       * створювати власні картографічні об’єкти;
       * створювати і редагувати точкову тему;
       * редагувати атрибутивні дані об’єктів точкової теми.

 • 3 грудня - 9 грудня

                                                                               Лекція  8
                                        КЛАСИФІКАЦІЇ ГІС ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
                                      АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
                                            ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

       8.1 Класифікації ГІС
       8.2 Сфери застосування ГІС
       8.3 Приклади створення ГІС–проектів, що охоплюють великі території
       8.3.1 Глобальні геоінформаиійні системи
       8.3.2 Глобально-національна геоінформаиійна система -
               Електронний атлас природних ресурсів України
       8.3.3 Регіональні інформаційні системи охорони навколишнього природного
                середовища та раціонального природокористування
       8.4 Відомчі ГІС–технології в екології.

 • 10 грудня - 16 грудня


                                                        ПРАКТИЧНА РОБОТА  №8
  Створення нових лінійних просторових даних у геоінформаційній системі ArcView 3.x
       
       Мета:
       – Вивчити:
          * створення нових тем і полів в атрибутивних таблицях;
          * можливості малювання об’єктів різних типів.
       – Навчитися:
          * додавати атрибутивні дані до нових тем;
          * малювати лінії.