Weekly outline

 • General

  ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО КУРСУ

 • 14 вересня - 20 вересня

                                           Лекція  1

  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В ГІС. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО QGIS.

       1.1 Основні поняття в ГІС
       1.2 Комерційні ГІС світових виробників
       1.3 Історія розвитку ГІС
       1.4 Основні відомості про QGIS

 • 21 вересня - 27 вересня

                                         ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
       Створення Карти світу у геоінформаційній системі QGIS

       Мета:
       Навчитися:
       * створювати новий проект;
       * вибирати географічні об’єкти, що зображені на карті;
       * збільшувати, зменшувати об’єкт, що Вас цікавить;
       * підписувати об’єкти, що зображені на карті.

  • 28 вересня - 4 жовтня

                                                           Лекція  2
   ГІС ЯК ПЕРЕТИН ГАЛУЗЕЙ НАУКОВИХ ЗНАНЬ. ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ГІС І ЇХ ТИПИ.
                           ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ КАРТ В ГІС

        2.1 ГІС як перетин галузей наукових знань
        2.2 Джерел даних ГІС і їх типи
        2.3 Технології створення цифрових карт в ГІС

  • 5 жовтня - 11 жовтня

                                       ПРАКТИЧНА РОБОТА  №2
   Створення Карти України у геоінформаційній системі ArcView 3.x
        
        Мета: закріпити навички, отримані в попередній роботі. Навчитися:
   * приховувати просторові об’єкти із застосуванням фільтр;
   * редагувати назви країн і міст на карті;
   * візуально рангувати міста за чисельністю населення;
   * змінювати символ легенди;
   * приховувати просторові об’єкти за допомогою редактора легенди.

   • 12 жовтня - 18 жовтня

                                                        Лекція  3
    ТИПИ ПРОСТОРОВИХ ОБ'ЄКТІВ В ГІС. ВИЗНАЧЕННЯ ГІС ТА ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ.
                         ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ГІС
         
         3.1 Типи просторових об'єктів в ГІС     
         3.2 Визначення ГІС
         3.2.1 Основні функції ГІС  
         3.2.2 Загальна характеристика компонентів ГІС

   • 19 жовтня - 25 жовтня

                                                   ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 3
                              Знайомство з типами просторових даних ArcView 3.x.
                                   Перегляд табличних даних. Інструмент Вимірник

         Мета: закріпити навички, отримані в попередніх роботах.
         Навчитися:
         * візуально аналізувати просторову й атрибутивну інформацію;
         * керувати порядком відображення тем в таблиці змісту виду;
         * використовувати інструмент Вимірник.

    • 26 жовтня - 1 листопада

                                            Лекція  4
     ЗВ'ЯЗОК ПРОСТОРОВОЇ І АТРИБУТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
                                            ЛЕГЕНДА
          
          4.1 Зв'язок просторової і атрибутивної інформації
          4.2 Легенда

    • 2 листопада - 8 листопада

                                                ПРАКТИЧНА РОБОТА  №4
             Управління атрибутивними даними за допомогою редактора легенди
                                    в геоінформаційній системі ArcView 3.x

        Мета:
     * Вивчити:
             – можливі типи легенд;
             – можливі способи класифікації.
     * Навчитися:
             – аналізувати атрибутивні дані і керувати їхнім відображенням за допомогою редактора Легенди;
             – виконувати класифікацію групованих даних.

     • 9 листопада - 15 листопада

                                              Лекція  5
      ОСНОВНІ МЕТОДИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ
                       РАСТРОВІ І ВЕКТОРНІ МОДЕЛІ ДАНИХ
           
           5.1 Поняття про моделі просторових даних
           5.2 Растрові моделі географічних об'єктів
           5.3 Векторні моделі географічних об'єктів

     • 16 листопада - 22 листопада

                                          ПРАКТИЧНА РОБОТА  №5
                     Запити до просторових об’єктів у Arc View 3.х

           Мета: Закріпити навички, отримані в попередніх роботах.
           Навчитися:
           * одержувати інформацію про об’єкт в інтерактивному режимі;
           * використовувати різні інструменти запиту (Знайти, Вибірка темою);
           * відміняти виділення об’єктів;
           * конструювати вираження в редакторі запиту.

      • 23 листопада - 29 листопада

                                              Лекція №  6
       ТОПОЛОГІЧНЕ ВЕКТОРНІ МОДЕЛІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
            
            6.1 Топологічне представлення області
            6.2 Топологічне представлення суміжності
            6.3 Топологічне представлення зв'язності

      • 30 листопада - 6 грудня

                                               ПРАКТИЧНА РОБОТА  №6
       Елементи просторового аналізу у геоінформаційній системі ArcView 3.x
            
            Мета:
            * Вивчити:
               – опції вибірки темою;
               – вибірку графікою різного типу: кругом, прямокутником, лінією.
            * Навчитися:
               – вибирати об’єкти, які цілком містяться у...;
       – вибирати об’єкти, які перетинають лінійні об’єкти.

       • 7 грудня - 13 грудня

                                                                                      Лекція  7
             АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ГІС-ПАКЕТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.
                                                                      ФОРМАТИ ДАНИХ У ГІС

             7.1 Аналіз сучасних ГІС-пакетів, що використовуються в екологічних дослідженнях
             7.2 Формати даних у ГІС

       • 14 грудня - 20 грудня

                                                            ПРАКТИЧНА РОБОТА  №7
        Створення нових просторових даних. Точкова тема в геоінформаційній системі ArcView 3.x

             Мета: Закріпити навички, отримані в попередніх роботах.
             Навчитися:
             * створювати власні картографічні об’єкти;
             * створювати і редагувати точкову тему;
             * редагувати атрибутивні дані об’єктів точкової теми.

        • 21 грудня - 27 грудня

                                                                                      Лекція  8
                                               КЛАСИФІКАЦІЇ ГІС ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.
                                             АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
                                                   ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

              8.1 Класифікації ГІС
              8.2 Сфери застосування ГІС
              8.3 Приклади створення ГІС–проектів, що охоплюють великі території
              8.3.1 Глобальні геоінформаиійні системи
              8.3.2 Глобально-національна геоінформаиійна система -
                      Електронний атлас природних ресурсів України
              8.3.3 Регіональні інформаційні системи охорони навколишнього природного
                       середовища та раціонального природокористування
              8.4 Відомчі ГІС–технології в екології.

        • 28 грудня - 3 січня


                                                               ПРАКТИЧНА РОБОТА  №8
         Створення нових лінійних просторових даних у геоінформаційній системі ArcView 3.x
              
              Мета:
              – Вивчити:
                 * створення нових тем і полів в атрибутивних таблицях;
                 * можливості малювання об’єктів різних типів.
              – Навчитися:
                 * додавати атрибутивні дані до нових тем;
                 * малювати лінії.