Weekly outline

 • General

 • 19 March - 25 March

  Тема заняття 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

  Мета: Сформувати визначення фундаментальних понять дисципліни; охарактеризувати структуру суб’єктів фінансового ринку; визначити механізм ціноутворення на фінансовому ринку

  File: 1Page: 1Assignment: 1Checklist: 1URL: 1Forum: 1
 • 26 March - 1 April

  Тема заняття 2. Регулювання фінансового ринку

   

  Мета: Дослідити та проаналізувати основні нормативні документи, які регламентують регулювання фінансового ринку; зясувати залежність між міжнародними структурами та сучасним інтегрованим середовищем фінансового ринку, класифікувати методи контролю за діяльністю учасників фінансового ринку.

  File: 1
 • 2 April - 8 April

  Тема 3. Фінансові посередники

   

  Мета: Визначити основні завдання та призначення фінансових посередників; дослідити типологію фінансових посередників на фінансовому ринку; надати характеристику інфраструктури фінансового ринку.

 • 9 April - 15 April

  Тема 4. Процентні ставки та їх структура

   

  Мета: Дослідити існуючу сегментацію процентних ставок за суттю;  проаналізувати теорії структури процентних ставок, які широко використовуються в фінансовому середовищі; демонструвати різноманітні прийоми врахування інфляції та премії за ризик при визначенні процентних ставок.

 • 16 April - 22 April

  Тема 5. Ризик та ціна капіталу

   

  Мета: Описати основні властивості фінансового активу; визначити етапи оцінки фінансового активу; зясувати, які існують сучасні теорії оцінювання фінансових активів; застосувати теорії оцінки фінансового активу на конкретному прикладі.

 • 23 April - 29 April

  Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

   

  Мета: Визначити основи функціонування ринку облігацій та його інфраструктури; зясувати, чому облігації чутливі до змін процентних ставок; виділити основні переваги та недоліки емісії облігацій та вирішити яким чином ц впливає на економіку країни.

 • 30 April - 6 May

  Тема 7. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів

   

  Мета: Описати відмінності між біржовим та позабіржовим ринками цінних паперів, охарактеризувати фондові ринки та фондові біржі світу.

   

 • 7 May - 13 May

  Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

   

  Мета: Визначити зміст строкових угод; дослідити особливості фючерських та форвардних угод; надати характеристику варантівта інших “синтетичних” цінних паперів.

 • 14 May - 20 May

  Тема 9. Грошовий ринок та ринок банківських позичок

   

  Мета: обгунтувати доцільність здійснення фінансових операцій на кредитному ринку; визначити особливості грошового ринку та ринку банківських позичок; класифікувати субєктів грошового ринку.

 • 21 May - 27 May

  Тема 10. Валютний ринок

   

  Мета: обгунтувати доцільність операцій на міжбанківському валютному ринку, надати характеристику становлення національної валютної системи; зясувати, у чому полягає відмінність національної валютної системи від світової та яким чином вони взаємодіють між собою.

 • 28 May - 3 June

  Тема 11.  Фондова біржа та біржові операції

   

  Мета: Проаналізувати сучасний біржовий ринок та фондові біржіУкраїни; визначити специфічні риси Української фондової біржі; розглянути ПФТС-індекс.

 • 4 June - 10 June

  Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз

   

  Мета: Визначити доцільність здійснення фундаментального аналізу; класифікувати підходи до прогнозування руху цін та курсів; охарактеризувати основні прийоми технічного аналізу.