Weekly outline

 • 13 August - 19 August

  ТЕМА 1. Зміст категорії «організаційно-управлінська безпека банку». Її роль у загальній системі банківської безпеки

  Питання 1. Поняття загальної системи банківської безпеки.

  Питання 2. Актуальність питання забезпечення безпеки банківських установ. Категорія «організаційно-управлінська безпека банку».

  Питання 3. Роль процесу управління безпекою в організаційній системі управління банківських установ.


  • 20 August - 26 August

   ТЕМА 2. Концептуальні основи проектування структурної моделі забезпечення організаційно-управлінської безпеки банківської установи

   Питання 1. Мета комплексної системи захисту. Задачі, розв’язувані системою забезпечення безпеки банківської установи. Принципи, що лежать в основі організації і функціонування комплексної системи забезпечення безпеки банківської установи.

   Питання 2. Визначення поняття комплексного підходу до забезпечення безпеки банку. Взаємозалежність об’єкта та суб’єкта системи забезпечення організаційно-управлінської безпеки банківської установи.

   Питання 3. Визначення структури та складу системи безпеки кредитно-фінансової установи як необхідний етап формування її моделі забезпечення організаційно-управлінської безпеки, визначення сутності механізму забезпечення безпеки та режиму функціонування системи організаційно-управлінської безпеки банківської установи.