Weekly outline

 • Тема 1. Основні елементи німецької інтонаційної структури

  Мета:

  рівень знання - характеризувати місце. мету завдання курсу практичної фонетики німецької мови, будову мовного апарату, утворення та сприйняття голосних і приголосних звуків німецької мови;

  рівень розуміння -  відтворювати алфавіт німецької мови, розрізняти типи складів німецької мови (відкриті, закриті, умовно закриті), встановлювати графемно-фонемні та фонемно-графемні зв'язки;

  рівень застосування - ілюструвати уміння та навички читання із дотриманням правил читання, правильно розставляти наголос в слові та реченні;

  рівень аналізу - на основі правильного наголошення слів та речень аналізувати правильну вимову та інтонування простих розповідних речень, питальних речень з питальним словом;

  рівень синтезу - дібрати приклади простих розровідних речень та питальних речень з питальним словом, скласти інтонограму до кожного із них;

  рівень оцінювання - відтворювати за диктором уривки тексту, дотримуючись правил читання та інтонування.


 • Тема 2. Вимова та артикуляція щілинних приголосних німецької мови

  Мета:

   рівень знання - опрацювання теоретичного блоку, що містить інформацію про артикуляцію щілинних приголосних;

  рівень розуміння - протиставляти щілинні приголосні в німецькій та українській мовах, визначати особливості артикуляції щілинних приголосних в німецькій мові;

  рівень застосування - демонструвати стійкі артикуляційні вміння та аудитивні навички наближені до автентичної форми;

  рівень аналізу - з потоку мовлення виокремлювати слова зі щілинними приголосними, транскрибувати їх

  рівень синтезу - добирати слова, які містять щілинні приголосні, складати короткі речення з дібраними словами;

  рівень оцінювання - промовляти або читати вголос уривки текстів, дотримуючись правильної вимови, записувати тексти на аудіо для оцінювання слухо-вимовних навичок.


 • Тема 3. Вимова та артикуляція змично-вибухових приголосних німецької мови

  Мета

  рівень знання - набуття знань про артикуляцію змично-вибухових приголосних;

  рівень розуміння - протиставляти змично-вибухові приголосні в німецькій та українській мовах, визначати особливості артикуляції змично-вибухових приголосних в німецькій мові;

  рівень застосування - демонструвати стійкі артикуляційні вміння та аудитивні навички наближені до автентичної форми;

  рівень аналізу - з потоку мовлення виокремлювати слова зі змично-вибуховими приголосними, транскрибувати їх;

  рівень синтезу - добирати слова, які містять змично-вибухові приголосні, складати короткі речення з дібраними словами;

  рівень оцінювання - промовляти або читати вголос уривки текстів, дотримуючись правильної вимови, записувати тексти на аудіо для оцінювання слухо-вимовних навичок.


 • Тема 4. Вимова та артикуляція африкатів у німецькій мові

  Мета

  рівень знання - називати головні правила артикуляції  африкатів [pf], [ts], [t∫];

  рівень розуміння - протиставляти африкатів [pf], [ts], [t∫] в німецькій та українські [дж], [дз], визначати особливості артикуляції  африкатів [pf], [ts], [t∫] в німецькій мові;

  рівень застосування - демонструвати стійкі артикуляційні вміння та аудитивні навички наближені до автентичної форми;

  рівень аналізу - з потоку мовлення виокремлювати слова із  африкатами [pf], [ts], [t∫], транскрибувати їх;

  рівень синтезу - добирати слова, які містять змично-вибухові приголосні, складати короткі речення з дібраними словами;

  рівень оцінювання - промовляти або читати вголос уривки текстів, дотримуючись правильної вимови, записувати тексти на аудіо для оцінювання слухо-вимовних навичок.


 • Тема 5. Вимова та артикуляція носових та сонорних приголосних у німецькій мові

  Мета: 

  рівень знання - називати головні правила артикуляції носових і сонорних приголосних звуків;

  рівень розуміння - протиставляти носових і сонорних приголосних звуків в німецькій та українській мові, а також ідентифікувати та розрізняти  носові і сонорні приголосні, визначати особливості їх артикуляції;

  рівень застосування - демонструвати стійкі артикуляційні вміння та аудитивні навички наближені до автентичної форми;

  рівень аналізу - з потоку мовлення виокремлювати слова із носовими та сонорними звуками, транскрибувати їх;

  рівень синтезу - добирати слова, які містять носові та сонорні приголосні, складати короткі речення з дібраними словами;

  рівень оцінювання - промовляти або читати вголос уривки текстів, дотримуючись правильної вимови, записувати тексти на аудіо для оцінювання слухо-вимовних навичок.

 • Тема 6. Вимова та артикуляція заднього ряду голосних німецької мови

  Мета

  рівень знання - класифікувати голосні звуки німецької мови, визначати головні особливості артикуляції голосних заднього ряду в німецькій мові в зіставленні з голосними української мови;

  рівень розуміння - протиставляти голосні звуки заднього ряду в німецькій та українській мові, а також ідентифікувати та розрізняти голосні заднього ряду в потоці мовлення;

  рівень застосування - демонструвати стійкі артикуляційні, графемно-фонемні та фонемно-графемні вміння та аудитивні навички наближені до автентичної форми, імітуючи мовлення за диктором;

  рівень аналізу - з потоку мовлення виокремлювати слова із голосними заднього ряду, транскрибувати їх;

  рівень синтезу - добирати слова, які мають у своєму складі голосні заднього ряду, складати короткі речення з дібраними словами;

  рівень оцінювання - промовляти або читати вголос уривки текстів, дотримуючись правильної вимови, записувати тексти на аудіо для оцінювання слухо-вимовних навичок.


 • Тема 7. Характеристика та артикуляція переднього ряду голосних німецької мови

  Мета

  рівень знання - класифікувати голосні звуки німецької мови, визначати головні особливості артикуляції голосних переднього ряду в німецькій мові в зіставленні з голосними української мови;

  рівень розуміння - протиставляти голосні звуки переднього ряду в німецькій та українській мові, а також ідентифікувати та розрізняти голосні переднього ряду в потоці мовлення;

  рівень застосування - демонструвати стійкі артикуляційні, графемно-фонемні та фонемно-графемні вміння та аудитивні навички наближені до автентичної форми, імітуючи мовлення за диктором;

  рівень аналізу - з потоку мовлення виокремлювати слова із голосними переднього ряду, транскрибувати їх;

  рівень синтезу - добирати слова, які мають у своєму складі голосні переднього ряду, складати короткі речення з дібраними словами;

  рівень оцінювання - промовляти або читати вголос уривки текстів, дотримуючись правильної вимови, записувати тексти на аудіо для оцінювання слухо-вимовних навичок.


 • Тема 8. Інтонація в різних типах речень

  Мета: 

  рівень знання -  визначати особливості інтонування складносурядних і складнопідрядних речень, а також окличних, наказових та питальних;

  рівень розуміння - визначати на слух різні типи речень, складати інтонограми до них;

  рівень застосування - демонструвати стійкі  ритміко-інтонаційні вміння та навички в рецептивних та репродуктивних видах мовленнєвої діяльності, імітуючи мовлення за диктором;

  рівень аналізу - з потоку мовлення виокремлювати складносурядні й складнопідрядні речення, а також окличні, наказові та питальні;

  рівень синтезу - добирати або складати короткі речення різних функціональних типів;

  рівень оцінювання - промовляти або читати вголос уривки текстів, дотримуючись правильної вимови, ритму та інтонації, записувати тексти на аудіо для оцінювання ритміко-інтонаційних навичок.