Weekly outline

 • 5 Тиждень (4 жовтня -10 жовтня)

  Тема: Продуктова політика банківської установи

  Мета заняття:

  1. Систематизувати теоретичні  підходи до специфічних особливостей продуктової політики банку в розрізі інструментів маркетингового комплексу.
  2. Провести аналіз продуктового  ряду   банківських   послуг на прикладі конкретного банку.
  3. Розробити продукт-новинку на ринку банківських послуг.


  Основні завдання заняття:

  Завдання 1.  На основні самостійного аналізу запропонованого лекційного та додаткового матеріалу написати короткий конспект специфічних особливостей продуктової політики банку в розрізі інструментів маркетингового комплексу (пояснити специфічні особливості продуктової політики, основні завдання, рівні).

  Завдання 2. На основні публічної інформації провести аналіз продуктового ряду будь-якої банківської установи. Зробити коротку характеристику діяльності банку (спеціалізація, асортиментних ряд). Навести приклади основних  та  додаткових продуктів банку. Вказати переваги та недоліки основних характеристик продуктів банку. Навести приклади об’єднання банківських продуктів та послуг у єдині пакети сервісу для клієнтів.

  Завдання 3. Запропонувати стратегію розробки продукта-новинку на ринку банківських послуг. Вказати основні характеристики та переваги нового банківського продукту. Визначити відділи банку (та їх обов’язки), що будуть задіяні при розробці та запровадженні даного продукту. Вказане завдання виконати у форумі.

  Завдання 4. Пройти тестування до теми.  Теоретичний матеріал:
 • 6 тиждень (11 жовтня - 17 жовтня)

  Тема: Комунікаційна  політика банківської установи

  Мета заняття:

  1. Підготувати  короткий опис основних інструментів комунікаційної політики банку.

  2. Провести аналіз рекламних продуктів топ-10 банків України. Вказати фактори позиціонування банку.

  3. Розробити стратегію цифрового марчендайзигну для сучасного банку.


  Основні завдання заняття:

  Завдання 1.  На основні самостійного аналізу запропонованого лекційного та додаткового матеріалу написати короткий  опис основних інструментів комунікаційної політики банку (основні характеристики, переваги та недоліки).

  Завдання 2. На основні публічної інформації провести аналіз рекламних продуктів топ-10 банків України. Навести приклади різних видів банківських продуктів (відео-ролик, поліграфічна реклама, банери тощо) Вказати фактори позиціонування банку на ринку через рекламні продукти.

  Завдання 3. Запропонувати стратегію цифрового марчендайзигну для сучасного банку. Вказати особливості, переваги та недоліки цифрового марчендайзигну. Визначити відділи банку (та їх обов’язки), що будуть задіяні при розробці та запровадженні даного комунікаційного інструменту.