Topic outline

 • ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Ключові  поняття  й  терміни:  оцінка  вартості  майна,  професійна  оціночна діяльність, об’єкт оцінки, майно, майнові права, суб’єкт оціночної діяльності, незалежна  оцінка,  кваліфікаційне  свідоцтво,  сертифікат  суб’єкта  оціночної діяльності.

   

  Після вивчення теми студенти повинні:

  знати:  сутність  та  необхідність  оцінювання  вартості  майна,  передумови впровадження  експертної  оцінки,  правову  базу  експертної  оцінки, форми  професійної  оціночної  діяльності,  професійні  вимоги  до оцінювачів майна.

   

  уміти:  розуміти  сфери  використання  експертної  оцінки,  користуватися законодавством  України  з  оціночної  діяльності,  розрізняти  об’єкти оцінки, відрізняти учасників процесу оцінювання.