Topic outline

 • General

  Метою вивчення дисципліни «Психологія бізнесу» є формування професійних компетенцій, необхідних у підприємницькій діяльності.

  Завданнями курсу є:

  - дати уявлення про психологічні складові бізнес-діяльності, особливості бізнес культури;

  - допомогти оволодіти психологічними  основами  формування команди для успішного ведення бізнесу;

  - сформувати здатність вибирати ділових партнерів, проводити з ними ділові переговори, контролювати  виконання укладених договорів;

  - сприяти визначанню набору  особистісних якостей, необхідних для успішної  підприємницької діяльності

 • Topic 1

  Тиждень 1.

  Тема заняття: Структура, функції та основні категорії психології бізнесу.

  Мета заняття:

  Знайти звязок між поняттями «управляння», «підприємництво» ,«бізнес»

  1.      Скласти  термінологічний словник з психології бізнесу.

  2.      Класифікувати  основні методи психології бізнесу.

  3.      Розпізнати співвідношення понять «підприємництво» та «бізнес»

  4.      Зобразити схематично психологію бізнесу як міждисциплінарну наука.

  5.      Розробити сценарій: Бізнесмен майбутнього.

  6.      Відстояти думку : Бізнес в Україні: вчора, сьогодні, завтра.

  Завдання:

  Визначте коло актуальних задач  і  проблем, що стоять перед психологією бізнесу в сучасних умовах реформування економіки України.


 • Topic 2

  Тиждень 2

  Тема заняття: Проблема самовизначення особистості в бізнесі.

  Мета заняття: Розглянути  становлення людини в діяльності.

  Цілі за таксономією Блума:

  1.      Описати теорії походження лідерства.

  2.      Навести приклади інноваційної поведінки людини бізнесу.

  3.      Зіграти в ролях підприємців за їх  ставленням до інновацій.

  4.      Проаналізувати ситуації невизначеності та ризиків в бізнесі.

  5.      Винайти психологічні відмінності між підприємцем і бізнесменом.

  6.      Обрати найважливіші рекомендації підвищення нейропластичності поведінки людини.

  Завдання:  Підготуйте   сценарій для проведення бізнес-гри «Моя справа».

  Виконується  малими групами ( 3-5).   Зверніть увагу на:

  -        Актуальний напрямок бізнесу;

  -        Необхідні ресурси;

  -        Особиста роль в цьому бізнесі;

  -        Класифікація ендо- та екзо-ризиків;

  -        Очікуваний прибуток.


 • Topic 3

  Тиждень 3

  Тема заняття: Психологічні особливості роботи в команді.

  Мета заняття: Здійснювати оцінку роботи в команді.

  Цілі за таксономією Блума:

  1.      Визначити поняття  «команди» в психологічній науці.

  2.      Пояснити ознаки конкурентноздатної команди в бізнесі.

  3.      Використати на практиці прийоми ділового спілкування та взаємодії.

  4.      Протиставити методи вирішення конфліктних ситуацій в команді.

  5.      Зробити висновок щодо моделей прогнозування конфліктних ситуацій.

  6.      Оцінити види психологічного захисту та копінг – стратегії поведінки людини в стресових ситуаціях.

   

  Завдання:

  Наведіть приклади, які відображають  культурні відмінності командної роботи в бізнесі ( на вибір страни Европи, Америка, Східни страни)


 • Topic 4

  Тиждень  4 Психологічні особливості рекламної політики.


 • Topic 5

  Тиждень  5  Прикладні проблеми психології бізнесу.


 • Topic 6

  Тиждень  6  Бізнес освіта.