Topic outline

 • Вступ. Основні терміни і історичні етапи становлення стандартизації. Основні положення Закону України «Про стандартизацію»

  Питання

  1. Історичні етапи розвитку стандартизації.

  2. Визначення стандартизації. Основні цілі і завдання стандартизації. Основні терміни і поняття в сфері стандартизації.

  3. Принципи стандартизації (головні і супідрядні).

   

  • Державна система стандартизації України. Види стандартизації. Категорії нормативних документів

   Питання

   1. Призначення державної системи стандартизації України. Органи державної служби стандартизації.

   2. Міжнародна стандартизація ISO.

   3. Методи стандартизації.

   4. Категорії та види нормативних документів.

    

   • Правила розробки стандартів в Україні. Стандарти в галузі будівельних матеріалів

    Питання

    1. Порядок розробки національних стандартів України. Перегляд, зміна та скасування стандартів.

    2. Впровадження та дотримання стандартів.

    3. Особливості стандартизації в галузі будівництва.

     

    • Математичні основи стандартизації. Переважні числа. Модульна система розмірів в будівництві

     Питання

     1. Ряди переважних чисел. Принципи їх побудови.

     2. Похідні ряди переважних чисел.

     3. Модульна система розмірів в будівництві.

     4. Параметричні ряди.

     • Метрологія. Основні поняття. Основні положення Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність».Значення метрології для науково-технічного прогресу у будівництві

      Питання

      1. Основні терміни і поняття в галузі метрології, значення метрології в розвитку суспільства. Основні положення Закону України "Про метрологію і метрологічну діяльність".

      2. Історія розвитку метрології. Отримання метрологічної інформації. Системи одиниць фізичних величин.

       

      • Структура та функції метрологічної служби України. Державний метрологічний контроль і нагляд.

        Питання

       1. Структура та функції метрологічної служби України. Органи метрологічної служби.

       2. Державний метрологічний контроль і нагляд. Види нагляду у будівництві.

       • Еталони і вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Міжнародна система одиниць

        Питання

        1. Еталони, зразкові і робочі засоби вимірювань.

        2. Системи одиниць фізичних величин.

        3. Основні поняття теорії похибок вимірювань і облік похибок при обробці результатів вимірювань.

        • Вимірювання в будівельній справі. Засоби вимірювальної техніки. Похибки результатів вимірювання. Способи повірки засобів вимірювальної техніки.

         Питання

         1. Єдність і достовірність вимірювань. Види і методи вимірювань.

         2. Вимірювання в галузі дорожнього будівництва та виробництва дорожньо-будівельних матеріалів.